Fuzhou courtesy gifts Ltd

contact: Miss Zhou

Tel: 0591-8260713

email: service@hegtai-expo.com

address: hualin road, Fuzhou, Fujian

website: http://www.hegtai-expo.com/